DUO Interior Oy:n yleiset toimitusehdot

Tarjoukset ja hinnat:

Tarjousten hintaan lisätään arvonlisävero tilaushetkellä voimassa olevan verokannan mukaisesti. Jollei tarjousdokumentilla toisin ilmene, uusien kalusteiden osalta tarjouksemme ovat voimassa 10 arkipäivää alkaen tarjouksen lähetyspäivämäärästä. Käytetyt kalusteet myydään välimyyntivarauksin. Kaikki tarjousmateriaalit, esimerkiksi tilasuunnitelmat tai kalustepiirrustukset ovat DUO Interior Oy:n omaisuutta, eikä niitä tule luovuttaa kolmannelle osapuolelle.

Toimitusehto ja pakkauksen taso:

Oletuksena toimitusehto on vapaasti tarjousmateriaaleissa nimetystä osoitteesta, mikäli tässä olisi poikkeus on se selkeästi kerrottu tarjouksella. Perustasoinen kuljetuspaketointi sisältyy tarjouksen hintaan. Mikäli tilaajalla on erityisvaatimuksia tavaran pakkaamisen tason suhteen tulee tämä tuoda ilmi ennen tilauksen eteenpäin viemistä, ja se hinnoitellaan erillisenä palveluna.

Kuljetus- ja asennuspalvelu:

DUO Interior Oy hinnoittelee kulloisenkin kuljetus- tai asennuspalvelun tapauskohtaisesti. Tällä varmistetaan asiakkaalle tarpeenmukainen ja kustannustehokas ratkaisu koko mannersuomeen. Mikäli mahdollisessa asennuskohteessa ilmenisi toimittajasta johtumattomia viivästyksiä, pidättää DUO Interior Oy oikeuden veloittaa kulut tästä aiheutuneista lisätöistä.

Maksuehto:

Maksuehto on oletuksena 7 päivää netto, ellei ennen tilausta ole toisin sovittu. DUO Interior Oy pidättää oikeuden laskuttaa osatoimituksista. Osassa toimituksessa, tai tilauskohtaisessa laskussa olisi reklamoitavaa tulee tilaajan maksaa lasku viimeistään eräpäivänä. Viivästyneissä maksuissa korko on kulloisenkin korkolain mukainen.

Omistusoikeus ja reklamaatiot:

Omistusoikeus kaikkiin tilauksen tuotteisiin siirtyy tilaajalle kun tilauskohtainen lasku on suoritettu kokonaisuudessaan DUO Interior Oy:lle. Tilaaja vastaa tuotteiden kunnosta siitä lähtien kun ne on toimitettu sopimuksen mukaisesti.

Tilaajan tulee toimituksen yhteydessä tarkastaa, että tavarat ovat sopimuksen mukaiset. Mikäli tässä yhteydessä ilmenisi reklamoitavaa, on tilaajan tehtävä DUO Interior Oy:lle kirjallinen reklamaatio 5 arkipäivän kuluessa.

Takuu:

DUO Interior Oy myöntää uusille kalusteille viiden vuoden (5 vuotta) takuun, ja käytetyille kalusteille yhden vuoden (1 vuosi) takuun. Takuu kattaa normaalikäytössä ilmenneet ongelmat. Takuu edellyttää, että tuotetta tulee käyttää siinä tarkoituksessa mihin se on alun perin valmistettu. Eli esimerkiksi toimistokalusteita tulee käyttää normaalissa toimistoympäristössä. Käyttäjän tulee myös noudattaa yleisiä hoito- sekä käyttö-ohjeita. Tuotteen normaali käytössä ilmenevä kuluminen ei kuulu takuun piiriin.

Force majeure ja viivästyksestä aiheutuneet vahingot:

Mikäli tilaajalle tai toimittajalle ilmenisi ylivoimainen este jonka vuoksi näiden toimitusehtojen täyttäminen ei ole mahdollista, on molemmilla osapuolilla oikeus vapautua sovitusta vastaanotto- tai toimitusvelvollisuudesta. DUO Interior Oy ei ole velvollinen korvaamaan tilaajalle mahdollisista toimituksen viivästymisestä johtuvia välillisiä vahinkoja.

Voimassaolo ja erimielisyydet:

Toimitusehdot ovat voimassa toistaiseksi. DUO Interior Oy pidättää oikeuden tehdä muutoksia toimitusehtoihin. Mikäli Tilaajan ja toimittajan välillä ilmenisi erimielisyyksiä joita ei pystytä selvittämään neuvottelumenettelyllä, tullaan asia ratkaisemaan kulloinkin voimassaolevan Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Tilaa uutiskirjeemme!